Suunnittelun onnistuminen ja tuotannon ylösajo edellyttävät hyvää hankintaa – haastavasta maailmantilanteesta huolimatta

Uutiset & Ajankohtaiset | Innokas

Valmistavassa teollisuudessa osaavan hankintatoimen merkitys on suuri sekä tuotteen kustannusten että suunnittelun ja valmistuksen sujuvuuden osalta. Hankinnan ja suunnittelun toimivalla yhteistyöllä voidaan välttää esimerkiksi kalliita suunnittelun uusintakierroksia. Hankinnassa on aiemmin voitu keskittyä siihen, että materiaalit ja komponentit saadaan parhaalla mahdollisella hinnalla, kun huomioidaan laatu, määrä, aika ja sijainti. Hankinta ja tuotekehitys varmistivat, että komponenteilla on tarvittavan pitkät elinkaaret. Sitten maailmantilanne muuttui täysin ennakoimattomasti ja vaikutti huomattavasti materiaalien ja komponenttien saatavuuksiin, hintoihin ja toimitusaikoihin. Haasteista huolimatta suunnittelutöiden on jatkuttava ja tuotteet valmistettava. Mihin siis kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota, jotta hankintaketjut pidetään toiminnassa ja saadaan luotettavia ja ensiluokkaisia materiaaleja käyttöön? 

 

Hanki laadukkaita materiaaleja luotettavista lähteistä

Maailmantilanteiden muutokset ovat vaikuttaneet huomattavasti materiaalien ja komponenttien saatavuuksiin. Hinnat ovat nousseet moninkertaisesti ja tilausajat ovat pitkiä. Häiriö- ja ongelmatilanteet mahdollistavat myös epäluotettavien toimijoiden nousemista markkinoille. Vaativissa elektromekaanisissa laitteissa, etenkin terveysteknologiassa, on kuitenkin tärkeää, että materiaalit ja komponentit ovat tasalaatuisia, toimintavarmoja ja jäljitettäviä. Laadukkaiden tuotteiden hankintaan haastavissakin tilanteissa voidaan vaikuttaa monella tapaa:

Muuttuvissa tilanteissa Innokkaan toiminnassa korostuivat jo olemassa olevat hyvät toimittajasuhteet ja -verkostot, joita on rakennettu jo muutama vuosikymmen. ”Häiriötilanteessa on todella tärkeää, että verkostot ja suhteet toimivat ja kommunikointi on tiivistä”, kommentoi Jukka Ihme, Sourcing Manager, jolla on itselläänkin pitkä kokemus alalta.

Kokemus ja markkinoiden ymmärtäminen edesauttavat materiaalien hankinnassa. Jukka kertoo, että kokemuksen avulla pystyttiin mm. reagoimaan koronan haasteisiin jo etukäteen: ”Jo ennen varsinaista pandemiaa havaittiin pieniä muutoksia markkinoissa ja osattiin alkaa varautua mahdollisiin haasteisiin. Tehtiin asiakkaiden kanssa yhteistyössä suurempia tilauksia ja pidemmille aikaväleille.”

Kokemus on auttanut myös uusien luotettavien toimituskanavien etsinnässä. On tärkeää osata havaita virheelliset tai epäluotettavat toimijat tai tavarat, joita markkinahäiriötilanteessa on paljon liikkeellä. Esimerkiksi medikaalipuolella materiaalien ja komponenttien laatu ja jäljitettävyys kuuluvat lääkinnällisten laitteiden vaatimuksiin, eikä niistä voi tinkiä.

”Emme osta epäselviä eriä, mutta tarkistuksia ja testauksia tehdään tarvittaessa, esimerkiksi, kun materiaali tulee asiakkaan kautta”, Mikko Kangas, Business Development Manager, kertoo Innokkaan testauskäytännöistä.

”Materiaalit ja komponentit tarkistetaan mm. visuaalisesti ja käymällä dokumentit huolellisesti läpi. Komponenteista tarkistetaan painatukset, ja onko niissä eroja. Komponentteja kuvataan myös 3D-röntgenillä. Voidaan myös latoa pieniä koe-eriä ja selvitetään, menevätkö ne piirikorttitestauksesta läpi. Tarvittaessa testausapuna käytetään myös ulkopuolisia laboratorioita”, Mikko jatkaa.

Ostopäätöksissä on tärkeää olla huolellinen, ja varmistaa, että tuotteet ovat luotettavista lähteistä, vaikka valmistavassa yrityksessä olisikin paineita saada materiaalit nopeasti tuotantoon. Mikko Kangas kertoo esimerkkitapauksen:

”Asiakas toimitti meille itse hankkimiaan komponentteja testattavaksi. Näissä havaittiin kuitenkin useita ongelmia. Testauksissa selvisi, että osa komponenteista oli vanhentuneita, hapettuneita, toimimattomia tai kertaalleen käytettyjä komponentteja. Oli myös sekalaisia valmistuseriä.”

 

Hankinnan ennakoiva toiminta varmistaa tuotekehitystä

 

Tuotekehitysprojektin aikana ennakoinnin merkitys korostuu saatavuusongelmien ratkaisemiseksi.

Suunnittelussa valittujen komponenttien kanssa ei kannata olla yhden kortin varassa. Kun varmistetaan, että komponenteille on olemassa useampi toimittaja tai saatavilla on vaihtoehtoisia komponentteja, projekti pääsee etenemään vaikkei toimitusketju toimikaan oletetusti. Lisäksi materiaaleille ja komponenteille on hyvä tehdä elinkaariselvityksiä ja varmistaa, että niiden elinikä on riittävä, jotta saatavusongelmia ei ole heti vastassa.

Haastavissa ja muuttuvissa tilanteissa on huomioitava maantieteelliset tai alueelliset kriisit ja on hyvä tehdä ennakoivia riskikartoituksia. ”Poliittisten konfliktien lisäksi, myös ilmastonmuutos on aiheuttanut monenlaisia häiriöitä, kuten kuivuutta ja siitä johtuen energian sääntelyä, mikä vaikuttaa myös raakamateriaalien saatavuuteen”, Innokas Sourcing -tiimistä tiivistetään.

Ratkaisut löytyvät tiiviillä yhteistyöllä, tarvittaessa suunnitellaan uudestaan


Innokkaalla suunnittelun, tuotannon ja hankinnan yhteispeliä on huomattavasti auttanut, että kaikki toiminnot ovat saman katon alla. Kommunikointi on tiivistä ja sujuvoittaa päivittäistä toimintaa monella tapaa, asioista saadaan mm. reaaliaikaista tietoa, kun hankinta on mukana säännöllisissä palavereissa. Tämä korostuu Jukka Ihmeen mukaan esimerkiksi Innokkaan Redesign-palveluissa:

”Innokkaalla tehdään ketterästi ja nopeasti redesign -palveluja. Jos jotain komponenttia ei yksinkertaisesti ole saatavilla asiakkaamme tuotteeseen, pystytään redesignin avulla etsimään korvaavia. Erityisesti ketterä toiminta korostuu medikaalipuolella, kun korvaava komponentti etsitään ja hyväksytetään. Tätä palvelua eivät kaikki valmistuspuolen toimijat pysty tarjoamaan.”

Innokas Sourcing -tiimin asiantuntijat korostavat hyvien asiakassuhteiden ja tiiviin yhteydenpidon edesauttavan 
yhteisten ratkaisujen löytymisessä haastavissa tilanteissa.

 

10+1 vinkkiä hyvään hankintaan


Kokemus, joka tuo myös osaamista löytää uusia ratkaisuja, pitkät toimittajasuhteet ja tiivis asiakasyhteistyö auttavat meitä, mutta etenkin asiakkaitamme onnistumaan. Saumaton yhteistyö suunnittelun, valmistuksen ja hankinnan kanssa ovat mahdollistaneet projektien etenemisen haasteista ja saatavuusongelmista huolimatta. Olemme keränneet 10+1 kohtaa, jotka auttavat hankinnan onnistumisessa.

 

Avaimet hyvään hankintaan:

  1. Hanki ja pidä yllä hyviä toimittajaverkostoja ja -suhteita pitkäjänteisesti
  2. Huolehdi jatkuvasta ja tiiviistä yhteistyöstä asiakkaidesi kanssa
  3. Seuraa markkinoita ja kerrytä markkinoiden ymmärrystä ennakointia varten
  4. Nopeita ratkaisuja ei aina ole, etsi luotettavia toimituskanavia
  5. Huomioi materiaalien ja komponenttien jäljitettävyys ja laatu
  6. Testaa ja tarkista ensin
  7. Varmista komponenteille useampi toimittaja tai vaihtoehtoiset komponentit
  8. Selvitä materiaalien elinkaaret
  9. Ota huomioon maantieteellisiin tai alueellisiin kriiseihin liittyvät riskit
  10. Varmista tiivis kommunikointi suunnittelun, tuotannon ja hankinnan välillä
+ 1. Kokemus ei kerry hetkessä, käytä tarvittaessa yhteistyökumppania, jolta sitä löytyy. (Muista myös redesign-palvelumme.)

 

Sivuiltamme voit lukea lisää Innokkaan toiminnasta ja suunnittelu- ja valmistuspalveluistamme. Lue myös blogistamme COO Ari Paalijärven kirjoitus valmistuksen reagoinnista muuttuviin maailman tilanteisiin.

 

Ota yhteyttä!