Tulevaisuuden lääkinnälliset ohjelmistot ja digitaaliset terveydenhuollon ratkaisut syntyvät ketterästi tiiviillä yhteistyöllä – Innokkaan softa- ja digitiimi on nyt Digious

  • Home /
  • Uutiset & Ajankohtaiset | Innokas /
  • Tulevaisuuden lääkinnälliset ohjelmistot ja digitaaliset terveydenhuollon ratkaisut syntyvät ketterästi tiiviillä yhteistyöllä – Innokkaan softa- ja digitiimi on nyt Digious

Uutiset & Ajankohtaiset | Innokas

Terveysteknologia on yksi Suomen suurimmista korkean teknologian vientialoista, ja ala on jatkanut kasvuaan vuosi toisensa jälkeen. Kasvun lisäksi ala kehittyy erilaisten globaalien trendien myötä. Yksi näistä on digitalisaatio, joka mullistaa tulevaisuuden terveydenhoitoa kiihtyvällä tahdilla. Pysyäkseen toimialan kehittymisen aallonharjalla myös tulevaisuudessa, on Innokkaalla panostettu voimakkaasti tämän kompetenssialueen kehittämiseen ja tiimin kasvattamiseen. Kehitystyön tuloksena yritys on nyt lanseerannut uuden brändin, Digiouksen, joka keskittyy reguloitujen ohjelmistojen ja digitaalisten terveydenhuollon ratkaisujen kehittämiseen.

 

Terveysteknologia käy parasta aikaa toimialana läpi murrosvaihetta digitalisaation myötä. Suuntaus on ollut viime vuosina selkeä ohjelmistojen ja digitaalisten ratkaisujen vallatessa alaa. Uusien ratkaisujen myötä voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä sekä auttaa terveydenhoidon ammattilaisia päätöksenteossa.

 

”Erityisesti data-analytiikalla, koneoppimisella ja laitteisiin lisättävällä älyllä tulee olemaan merkittävä rooli sairauksien diagnosoinnissa, ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Uusien teknologioiden tuleminen terveysalalle yhdistettynä alaa sääteleviin viranomaisvaatimuksiin luo monimutkaisen mutta mielenkiintoisen kokonaisuuden - jossa myös me haluamme ehdottomasti olla mukana”, kertaa Innokkaalla teknologiajohtajana viime syksystä alkaen työskennellyt Antti Kaltiainen.

 

Reguloidun lääkintälaite-softan sekä digitaalisten ratkaisujen kehittäminen vaatiikin yrityksiltä vankkaa osaamista. Pysyäkseen toimialan kehittymisen aallonharjalla myös tulevaisuudessa, on Innokkaalla panostettu voimakkaasti tämän kompetenssialueen kehittämiseen ja tiimin kasvattamiseen osana Design Studion kehitystyötä. Yksi iso osa tätä kehitystyötä on nyt lanseerattu Digious -brändi, joka keskittyy reguloitujen ohjelmistojen ja digitaalisten terveydenhuollon ratkaisujen kehittämiseen.

 

”Koronapandemia on osoittanut, että digitalisaation eri muodot tulevat valtaamaan alan nopeammin kuin uskoimmekaan. Muun muassa etähoitoratkaisut ja laitteiden yhdistyminen verkkoon helpottavat potilaiden ja hoitohenkilökunnan työtä, mutta näiden ratkaisujen avulla voimme auttaa luomaan asiakkaillemme uusien liiketoimintamallien kautta täysin uutta liiketoimintaa. Parhaimmillaan pääsemme myös ennaltaehkäisemään sairauksien syntyä ja lisäämään väestön laadukkaita elinvuosia. Näen, että alalla käynnissä olevat muutokset luovat meille merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia”, Kaltiainen pohtii ja jatkaa:

 

”Nyt lanseeratun uuden brändin ja liiketoimintakonseptin avulla haluamme vastata terveydenhuollon digitalisaatioon ja asiakkaidemme ohjelmistokehityshaasteisiin siinä pelikentässä entistäkin paremmin. Yksi vahvuuksistamme onkin kehittää reguloituja lääkintäohjelmistoja asiakaslähtöisesti ja nopeasti .”

 

Digiouksen katse vankasti tulevaisuudessa

 

Digious -brändinimen synnyn taustalta löytyy vahva tarina, joka luo vankan pohjan liiketoimintakonseptin kehittämiselle ja kasvattamiselle; tiimin tahtotila on rakentaa parempaa terveydenhoitoa viitoittamalla sen digitaalisaation kehittymistä. Usko siihen, että valitulla tiellä pystytään aidosti parantamaan hoidon laatua ja vaikuttavuutta sekä sitä myöden ihmisten elämänlaatua, luo Digiouksen tekemiselle merkityksellisyyden.

 

”Digiouksen juuret juontavat kauas 27 vuoden taakse sen toimiessa osana Innokas Medical konsernia. Yhdistämällä Innokkaan lääkintälaitekokemuksen Digiouksen vankkaan ohjelmisto- ja data-analytiikkaosaamiseen, meillä on mittavat mahdollisuudet saavuttaa merkittäviä asioita tulevaisuuden digitaalisen terveydenhoidon saralla”, kertaa nimen synnyn taustoja Innokkaan markkinointi- ja viestintäjohtaja Elina Ihme.

 

”Digin lisäksi uuteen brändinimeen yhdistyy termi uteliaisuus, eli englantilaisittain curious ja curiosity. Teknologisen kehityksen lisäksi uskomme siihen, että aito innostuksemme ja uteliaisuutemme uutta kohtaan on yksi merkittävimmistä tausta-ajureista tulevaisuuden paremman terveydenhoidon mahdollistajana. Sen lisäksi, että uteliaisuus ajaa katseemme kohti uutta, se antaa meille myös tarvitun rohkeuden toteuttaa nuo muutokset”, hän jatkaa.

 

Nimen ja liikemerkin yhdistelmä kertoo myös omaa tarinaansa Digiouksen yhteisöllisyydestä ja yhdessä tekemisestä – niin sisäisesti kuin asiakkaidenkin kanssa.

 

”Rakennamme parempaa tulevaisuuden terveydenhoitoa yhdessä asiakkaidemme kanssa - mutta ennen kaikkea yhteisönä. Logossammekin toistuva digi loves us, we love digi -teema on toiminnassamme merkittävä tausta-ajuri”, Ihme kertaa.

 

Yhteiskehittämisellä lisäarvoa

 

Samalla kun ohjelmistot ja digitalisaatio mahdollistavat uudenlaisten terveydenhoidon ratkaisujen kehittämisen, tuo se alalla jo oleville - ja sinne uutena pyrkiville - mukanaan monenlaisia haasteita. Yksi näistä on toimialaa säätelevä sekä jatkuvasti kehittyvä laatu- ja regulaatiokenttä. Sen avulla taataan alalle kehitettävien tuotteiden tehokkuus, turvallisuus sekä suorituskyky. Digiouksen tekemisen kulmakivenä toimiikin laatukeskeinen kehittämisen malli.

 

”Olemme täyden palvelun talo lääkinnällisten ohjelmistojen sekä digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä. Kykenemme täydentämään asiakkaidemme kompetensseja toimittaen heidän tarvitsemansa reguloidun ohjelmiston tai muun digitaalisen ratkaisun palveluna. Voimme myös ketterästi ja skaalautuvasti vahvistaa heidän tiimiään asiantuntijoillamme”, Kaltiainen selventää Digiouksen toimintamalleja.

 

Laatukeskeisyydellä Digious haluaa korostaa kaikkia niitä lukuisia vaatimuksia, lakeja ja säädöksiä, jotka täytyy ottaa huomioon lääkinnällisten laitteiden kehittämisessä – oli tuote sitten ohjelmistoa sisältävä laite, ohjelmistotuote tai data-analytiikkaa, tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävä terveydenhuollon sovellus. Oleellista on tunnistaa tarvittavat vaatimukset heti projektin aikaisessa vaiheessa, jotta niiden täyttäminen voidaan suunnitella tapahtuvaksi oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.

 

”Digiouksen toimiessa tiiviissä yhteistyössä emobrändinsä Innokkaan kanssa, löytyy meiltä vahva, yli 27-vuotinen kokemus ja osaaminen myös laadun ja regulaation alueilta”, Kaltiainen kertaa ja jatkaa:

 

”Kehittämällä yhdessä asiakkaidemme kanssa lääkinnällisiä ohjelmisto- ja digitaalisia ratkaisuja, pystymme auttamaan ihmisiä elämään parempaa ja pidempää elämää sekä tukemaan potilaita ja hoitohenkilökuntaa terveyteen liittyvässä päätöksenteossa. Ihmisemme kokevat työnsä merkitykselliseksi, kun saamme olla osa tällaista alaa ja tekemistä.”

 

Lisätietoja Digiouksesta:

suomi.digious.fi

Lisätietoja asiasta:
Antti Kaltiainen | CTO, Innokas Medical & Digious | antti.kaltiainen@innokasmedical.fi

 

Picture of Elina Ihme
Kirjoittaja Elina Ihme
Head of Marketing and Communications
News