Uutiset & Ajankohtaiset | Innokas

Tuoreimmat uutiset

Kliinisen arvioinnin laajentuminen on kasvattanut kliinisen kompetenssin tarvetta lääkinnällisiä laitteita suunnittelevissa yrityksissä

Uusi MDR-asetus on laajentanut kliinisen arvioinnin tarvetta lääkinnällisiä laitteita suunnittelevissa yrityksissä. Master-opinnäytetyöni haastattelussa tuli esille uusien asetusten asettamat...

1

Subscribe to our newsletter

how to ensure the quality compliance of your medical product