Medicubexin älykkäällä etämonitorointi ja -diagnosointiratkaisulla tavoitellaan parempaa hoidon saatavuutta sekä terveempää elämää

  • Home /
  • Uutiset & Ajankohtaiset | Innokas /
  • Medicubexin älykkäällä etämonitorointi ja -diagnosointiratkaisulla tavoitellaan parempaa hoidon saatavuutta sekä terveempää elämää

Uutiset & Ajankohtaiset | Innokas

Helsingissä päämajaansa pitävän Medicubexin tavoitteena on luoda skaalautuvia ja kustannustehokkaita tulevaisuuden terveydenhuollon ratkaisuja hoitotehokkaan automaation kautta. Innokas Medical on mission edistämisessä mukana ollen yksi Medicubexin kumppaneista yrityksen ensimmäisen innovaation kehitysprojektissa.

 

Suomalainen Medicubex Oy on vuonna 2020 perustettu startup-yritys, joka kehittää yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa älykästä itsepalveluasemaa terveydenhuollon tarpeisiin. Kehitteillä oleva innovaatio on potilashoitoon ja omaseurantaan suunnattu itsemittauspiste, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi terveydenhuollon työnkulkujen tehostamisessa, tehokkaampien etävastaanottojen mahdollistamisessa sekä itsenäisissä terveydentilan mittauksissa.

 

”Innovaatiomme on terveydenhuollon toimipaikkoihin ja ihmisten päivittäisiin arkiympäristöihin pystytettävä autonominen terveyden itsemittausasema. Se on suunniteltu yhteistyökumppanimme Frameryn akustiseen tilaan potilasturvallisuus ja yksityisyys huomioiden. Hyödynnämme tilassa myös uusinta valopohjaista desinfektiotekniikkaa, jolla pystymme takaamaan virusten ja bakteerien torjuntaominaisuudet”, kertoo Medicubexin toimitusjohtaja, toinen perustajaosakas sekä lääkäri Vili Kostamo.

 

”Mittausaseman avulla hoitoa saava potilas tai terveydestään kiinnostunut asiakas pystyy mittaamaan peruselintoimintojaan, kuten verenpainettaan, sykettään, happisaturaatiotaan, hengitystaajuuttaan sekä ruumiinlämpöänsä. Näiden lisäksi tuomme mittauskapasiteettiin mukaan muun muassa sydämen sähkökäyrän, painon ja kehonkoostumuksen mittauksen elementtejä - kuin myös AGE-mittausmahdollisuuden, jolla pystytään havaitsemaan sydän- ja verisuonitautien kohonnutta riskiä”, hän jatkaa.

 

Luotettavat terveysmittaukset mahdollistavat entistä laajemmat etävastaanottomahdollisuudet ihmiskontaktit minimoiden. Tilan virusten ja bakteerien torjuntaominaisuudet perustuvat sen pintojen virtaviivaiseen muotoiluun sovitettuun, älykkäästi ohjattuun ja käyttäjäturvalliseen UVC-valotekniikkaan. Samalla tilan pinnat ja ilmanvaihto rakennetaan useita eri teknologioita yhdistäen niin, että kaikki kosketuspinnat ja sisäilma puhdistuvat tilassa käyvien potilaiden välillä. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on nivoa kokonaisuus yhteen mittauslaitteiston rinnalle kehitettävällä analyysiteknologialla, joka pystyy antamaan mittaustulosten perusteella suosituksia siitä, onko potilaalla tarvetta jatkotutkimuksiin tai -hoitoon.

 

”Tavoitteenamme on tuoda toiminnallisuuksiltaan rajoitetumpi protoversio pilotointiin seuraavien kuukausien aikana. Varsinainen lopulliset toiminnallisuudet sisältävä kaupallinen lopputuote valmistunee arviomme mukaisesti noin vuoden kuluttua”, Kostamo kertaa.

 

Yhteistyön kautta lisäarvoa

 

Jotta Medicubex pystyy keskittymään itse omaan ydinosaamiseensa saavuttaen samalla turvallisen, tehokkaan ja luotettavan lopputuotteen, eivät he ole lähteneet kulkemaan matkaansa ideasta valmiiksi tuotteeksi yksin. Tuotekokonaisuuden koostuessa useista eri komponenteista, on yritys valinnut tuekseen asiantuntevia yhteistyökumppaneita eri alueilta.

 

”Tarkoin valitut yhteistyökumppanit ovat tuoneet projektiimme mukanaan laajaa asiantuntemusta, mikä parantaa projektin tuloksena syntyvää loppuratkaisua. Innokas Medical on yksi näistä kumppaneista”, Kostamo taustoittaa.

 

”Kokemuksemme mukaan erityisesti Innokkaan laaja-alainen kompetenssikirjo käsittäen ohjelmisto-, mekaniikka- ja elektroniikkasuunnitteluosaamisen, laatu- ja regulaatioasiantuntemuksen sekä projektijohtamisen ja tuotekonseptoinnin luovat merkittävää lisäarvoa kaltaisellemme yritykselle, jolla ei ole välttämättä mahdollisuuksia hankkia vastaavaa määrää laadukkaita huippuasiantuntijoita omaan tiimiin”, hän jatkaa.

 

Medicubexin ja Innokkaan välinen yhteistyö käynnistyi alkuvuodesta kansainvälisille markkinoille suunnatun tuotekehitysprojektin määrittelyvaiheella. Innokas on auttanut Medicubexia luomaan ketterän polun innovaation markkinoillesaattamiseksi ideasta pilotointiin ja lopulta valmiiksi tuotteeksi saakka.

 

”Olemme todella hyvillämme siitä, että olemme päässeet mukaan tähän kehitysprojektiin, jossa kokonaisratkaisulla saavutettavat kustannussäästöt ja hoitotehokkuuden parantaminen luovat mielenkiintoisia mahdollisuuksia tulevaisuuden terveydenhoitoon”, kommentoi Innokkaalla asiakkuusjohtajana työskentelevä Mikko Kangas.

 

”Olemme toteuttaneet konseptointiprojektia käyttäjien tarpeet ja heille esitettävät arvolupaukset edellä samalla projektin riskejä evaluoiden. Yhdessä asiakkaan kanssa toteutettujen ideointi-työpajojen jälkeen olemme päässeet vaiheeseen, jossa alamme seuraavaksi tuottamaan ensimmäisiä prototyyppejä ratkaisusta. Niiden avulla pystymme tarkoituksenmukaisesti testaamaan tuotteen toteutettavuutta yhdessä loppukäyttäjien kanssa”, hän jatkaa.

 

Kostamo kokee yhteistyön Medicubexin ja Innokkaan välillä sujuneen hyvin. Edellä mainitun laajan kompetenssikirjon lisäksi hän kokee erityisesti Innokkaan pitkäaikaisen kokemuksen lääkintälaitteiden suunnittelusta tuoneen selkeää lisäarvoa haastavaan tuotekehitysprojektiin.

 

”Tarvittavien kompetenssien lisäksi kumppania valitessa vaakakupissa painoivat Innokkaan vakuuttavat referenssit haastavista lääkintälaiteprojekteista sekä kokemus laitteiden ja järjestelmien integroinnista viranomaisvaatimukset huomioiden”, Kostamo kertoo ja jatkaa:

 

”Innokkaan joustava, luova ja asiakaslähtöinen toimintatapa sekä positiivinen tekemisen meininki ovat tehneet meihin suuren vaikutuksen. Yhteistyömme Innokkaan kanssa on sujunut erittäin hyvissä merkeissä, ja uskomme näin olevan jatkossakin.”

 

Lisätietoja asiasta:

Mikko Kangas | Business Development Director, Innokas Medical Ltd. | mikko.kangas@innokasmedical.fi

Vili Kostamo | CEO & Co-Founder, Medicubex Oy | vili.kostamo@medicube.fi

 

Lisätietoja Medicubexista:

https://www.medicubex.com

Picture of Elina Ihme
Kirjoittaja Elina Ihme
Head of Marketing and Communications
News