Innokkaan Design Studiossa kehitetään ihmisten elämänlaatua parantavia, reguloituja ohjelmistoratkaisuja

Uutiset & Ajankohtaiset | Innokas

Terveysteknologia on yksi Suomen suurimmista korkean teknologian vientialoista, ja ala on jatkanut vahvaa kasvuaan vuosi toisensa jälkeen. Kasvun lisäksi kehitystä tapahtuu myös itse toimialalla erilaisten globaalien trendien myötä. Yksi näistä trendeistä on ohjelmistot, joiden määrä ja merkittävyys alalla kehitettävissä laitteissa kasvaa jatkuvasti. Siksi myös Innokkaan Design Studiossa halutaan panostaa sekä ohjelmistosuunnittelun että –testausosaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

 

Terveysteknologian toimintaympäristön nähdään monimutkaistuvan. Erityisesti jatkuvasti kehittyvä laatu- ja regulaatiokenttä sekä eri taustavaikuttajista johtuva kompleksisuus ovat merkittäviä myötävaikuttajia yhtälössä.

 

”Esimerkiksi terveydenhuollon digitalisaatio, uusien teknologioiden nopea kehittymistahti sekä ohjelmistojen määrän lisääntyminen nähdään merkittävinä kompleksisuuden kasvattajina alalla. Lisäksi käyttäjien turvallisuus ja käyttäjäkokemuksen merkitys ovat entistä enemmän keskiössä”, pohtii Antti Siipola, joka johtaa Innokkaan ohjelmistokehitys ja –testaustiimiä sekä vastaa ko. kompetenssiyksikön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.

 

Sekä vahvan ohjelmistokehitystaustan omaavana että nykyisen roolinsa myötä Siipola näkee erityisesti softapuolen trendit kiehtovina. Ohjelmistot, niiden kehittäminen ja integroiminen osaksi lääkintälaitteita valtaavat alaa.

 

”Ohjelmistojen määrä lääkintälaitteissa kasvaa koko ajan - lisäksi liitettävyyden ja langattomuuden rooli tullee lisääntymään tulevaisuuden terveysteknologialaitteissa entisestään”, Siipola pohtii.

 

”Meidän tuleekin kyetä suunnittelemaan tulevaisuudessa yhä monimutkaisempia ja laajempia ohjelmistoja, joita on helppo ylläpitää ja testata, ja jotka vastaavat asiakkaiden ja viranomaisten kasvaviin vaatimuksiin. Kun yhtälöön lisätään vielä teollisen internetin, tekoälyn ja data-analytiikan tuleminen lääkintälaite-alalle, puhutaan todella monimutkaisesta mutta mielenkiintoisesta kokonaisuudesta”, hän jatkaa.

 

Sen lisäksi, että ohjelmistot parantavat esimerkiksi lääkintälaitteiden käytettävyyttä ja mahdollistavat uudentyyppisen datankäsittelyn ja muokkauksen, luovat ne kuitenkin alan suunnittelijoille omat haasteensa. On selvää, että kilpailussa pärjääminen vaatii yrityksiltä jatkuvaa ajan hermolla pysymistä.

 

Reguloidun lääkintälaite-softan kehittäminen vaatii vankkaa osaamista – ja sen kehittämistä

 

Pysyäkseen aallonharjalla myös ohjelmistokehitys ja -testauspuolella, on Innokkaalla panostettu voimakkaasti tämän kompetenssialueen kehittämiseen. Kehitystyötä ja uusien asiantuntijoiden rekrytointeja on tehty trendit ja asiakastarpeet huomioiden.

 

”Nostimme ohjelmistokehitys ja -testausosaamisemme edelleen kehittämisen yhdeksi strategiseksi painopistealueeksi muutama vuosi sitten. Tavoitteenamme on ollut rakentaa ja kehittää osaamistamme sekä kasvattaa kompetenssikirjoamme. Tällä haluamme tukea Innokkaan kilpailukyvyn säilymistä sekä kasvuamme kansainvälisillä markkinoilla”, kertoo Jenni Tuulos, joka johtaa Innokkaan Design Studiota.

 

”Olemme tehneet myös paljon töitä Innokkaan sisäisten prosessien ja työkalujen edelleen kehittämisen parissa. Lisäksi taloon on rekrytoitu uusia osaajia; pelkästään tämän vuoden puolella ohjelmistokehitys ja -testaustiimissämme on aloittanut jopa kuusi uutta asiantuntijaa. Pidämme aktiivisesti silmämme auki myös jatkossa uusien osaajien löytämiseksi”, Tuulos jatkaa.

 

Rekrytointien myötä Innokkaan ohjelmistokehitys ja -testaustiimi on kasvanut jo 25-henkiseksi. Tiimin esimiehenä toimiva Siipola muistuttaa, että uusien osaajien rekrytointi terveysteknologian toimialalla vaatii yritykseltä panostusta perehdyttämisvaiheessa; lääkintälaite-softan kehittäminen poikkeaa oleellisesti esimerkiksi kuluttajaelektroniikkaan suunnitelluista ohjelmistoista. Ohjelmistojen on muista aloista poiketen täytettävä esimerkiksi kaikki viranomaisvaatimukset, jotta tuote saadaan markkinoille.

 

”Alaa säätelevät regulaatiot ovat tiukat ja pakottavat. Sen lisäksi, että huomioimme ja tunnistamme sekä asiakkaidemme että loppukäyttäjien tarpeet, tulee lääkintälaiteohjelmistojen viranomaisvaatimukset ottaa huomioon jo esisuunnittelutyössä. Tämä mahdollistaa ketterämmän tuotekehitys-syklin, sillä jälkeenpäin tehdyt uudelleensuunnittelukierrokset ja dokumentoinnit viivästyttävät luonnollisesti tuotteen markkinoille lanseerausta”, Siipola kertaa ja jatkaa:

 

”Reguloidun lääkintälaite-softan kehittäminen vaatiikin vankkaa osaamista – mutta myös osaamisen jatkuvaa ylläpitämistä sekä kehittämistä.”

 

Koodareille riittää kysyntää

 

Terveysteknologian lisäksi ohjelmistot ovat vallanneet myös muut teollisuuden alat. Siksi ohjelmistoalan osaajista sanotaankin olevan jatkuvasti jonkinlaista pulaa – alalla kuin alalla.

 

”Vaikka koodareille riittää kysyntää houkuttelee lääkintälaite-ala sekä vahvoja osaajia että kehittyviä vastavalmistuneita alalle töihin. Tämä johtunee siitä, että terveysteknologia-alan ohjelmistopuolella on tarjolla todella haastavia mutta samalla mielenkiintoisia ja merkityksellisiä tehtäviä. Lähtökohtaisesti kaikki mitä teemme myös softan parissa tähtää potilaiden sairauksien diagnosointiin, hoitamiseen ja terveyden edistämiseen - ja sitä kautta ihmisten elämänlaadun parantamiseen”, Tuulos pohtii.

 

Mielenkiintoiset, haastavat sekä monipuoliset työtehtävät allekirjoittaa myös Albert Spoljaric, joka aloitti Innokkaalla ohjelmistokehitystehtävissä kuluneen vuoden keväällä.

 

”Olen ollut talossa vasta puolisen vuotta, mutta päässyt tuona aikana todella monipuolisesti lääkintälaitteiden ohjelmistokehitykseen liittyvien tehtävien pariin. Perus koodaamisen lisäksi olen työskennellyt muun muassa data-analytiikan ja teollisen internetin parissa. Lisäksi olen päässyt työskentelemään asiakasrajapintaan erilaisten projektien myötä, työstämään uudenlaisen virtuaalisairaalakonseptin demoympäristöä sekä kehittämään Innokkaan työskentelytapoja yhdessä muun tiimin kanssa”, Spoljaric kertoo ensimmäisistä kuukausistaan Innokkaalla.

 

Väitöskirjaa neurotieteestä Helsingin yliopistolle työstävä Spoljaric on erityisen hyvillään Innokkaalla annetusta vastuusta, luottamuksesta ja itsenäisyydestä hoitaa työtehtäviä. Lisäksi aito mahdollisuus päästä vaikuttamaan asioihin on tehnyt häneen vaikutuksen.

 

”Terveysala on kiinnostanut minua aina. Nuorempana työskentelin kesäisin hoitoalalla sairaanhoitajaopintojen ohessa, ja sittemmin kuutisen vuotta Helsingin yliopistolla neurotieteen tutkimuksen parissa. Väitöstutkimukseni myötä kiinnostuin data-analytiikasta, ja suoritin ohjelmointiin liittyvän koulutuksen viimeisimpänä ennen Innokkaalle tuloa”, Spoljaric kertoo taustoistaan ja jatkaa:

 

”Olen viihtynyt talossa erinomaisesti; meillä on yhteen hiileen puhaltava työporukka sekä mielenkiintoiset ja monipuoliset työtehtävät. Lisäksi koen, että Innokkaalla pääsee aidosti vaikuttamaan asioihin työntekijöille annetun vastuun myötä. Työskentely Innokkaalla on vahvistanut entisestään haluani työskennellä terveysteknologian toimialla.”

 

Digitalisaatio mullistaa tulevaisuuden terveydenhoitoa

 

Ohjelmistojen ohella digitalisaatio ja sen eri muodot tulevat tarjoamaan uudenlaisia mahdollisuuksia tulevaisuuden terveydenhoitoon. Spoljaric onkin erityisen innoissaan tulevaisuudesta alalla, sillä hänen henkilökohtaisen kiinnostuksenkohteensa, data-analytiikan, rooli tullee olemaan keskeisessä asemassa terveydenhoidon kehittymisessä.

 

”Uskon vahvasti siihen, että digitalisaatio tulee mahdollistamaan täysin uudenlaisten hoitomuotojen ja ratkaisujen kehittämisen sekä hyödyntämisen. Erityisesti data-analytiikalla, tekoälyllä ja koneoppimisella tullee olemaan merkittävä rooli siinä, miten potilaita tulevaisuudessa hoidetaan”, Spoljaric pohtii.

 

Sen lisäksi, että Innokas panostaa oman osaamisensa kehittämiseen näillä kompetenssialueilla, on yrityksellä vahva kumppani verkostossaan Serres Groupin viime syksynä Ruotsiin perustaman yrityksen myötä. Cubist IT AB toimii Serres Group -konsernin itsenäisenä tytäryhtiönä keskittyen terveydenhuollon digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen. Tuulos näkee tytäryhtiön perustamisessa selkeitä synergiaetuja.

 

"Saimme viime syksynä Cubistin myötä strategiaamme täydellisesti istuvan uuden kumppanin samaan konserniin”, Tuulos kertaa.

 

”Uuden yhteistyöyrityksen avulla pystymme nyt ja tulevaisuudessa tarjoamaan asiakkaillemme entistä kokonaisvaltaisemman palvelutarjoaman Cubistin täydentäessä Innokkaan sisäisiä kompetensseja tekoälyyn ja koneoppimiseen keskittyneenä kumppanina. Olemme yhdessä entistä valmiimpia vastaamaan terveysteknologian digitalisaatioon”, hän päättää.

 

Spoljaricin lisäksi Innokkaan Design Studiossa ovat kuluneen puolen vuoden aikana aloittaneet Zahra Giyahi (Engineer, SW Testing), Eino Lipiäinen (Senior Engineer, Software), Jukka Leinonen (Project Manager), Heikki Niemi (Engineer, Mechanics) ja Marko Ollikainen (Specialist, Electronics).

Picture of Elina Ihme
Kirjoittaja Elina Ihme
Head of Marketing and Communications
Blog