Innokas panostaa projektijohtamiseen sekä ohjelmistojen testaus- ja kehitysosaamiseen

Uutiset & Ajankohtaiset | Innokas

Innokas Medicalin Design Studio on vahvistanut kuluneen alkuvuoden aikana lääkintälaitteiden suunnitteluosaamistaan entisestään. Innokkaan Design Studion ohjelmistokehitys ja -testaustiimi on kasvanut kahdella uudella työntekijällä – lisäksi vahvistusta on saatu projektipäälliköiden, mekaniikkasuunnittelijoiden sekä elektroniikkasuunnittelijoiden tiimeihin.

 

Sähkövoimatekniikan insinööri Petri Jolma aloitti alkuvuodesta Innokkaan Design Studiossa projektipäällikkönä. Hän siirtyi Innokkaalle Sanminalta, jossa hän toimi NPI projektipäällikkönä vastaten mm. asiakasprojektien johtamisesta uusien tuotteiden konseptointivaiheessa kuin myös tuotantoon siirtyvien tuotteiden valmistuskapasiteetin varmistamisesta sekä tuotannon ylösajosta. Ennen Sanminaa Jolma on työskennellyt mm. Orbis Systemsillä tuotekehitystehtävissä sekä JOT Automation:lla projektipäällikkönä.

 

Jolma kertoo viihtyneensä ensimmäiset kuukautensa Innokkaalla hyvin ja sopeutuneensa uuteen työyhteisöönsä erinomaisesti. 

 

”Olen todella hyvilläni päästyäni liittymään Innokkaan osaavaan Design Studio -tiimiin lääkintälaitteiden tuotekehityksen pariin! Odotan uraltani Innokkaalla erityisesti mielenkiintoisia tuotekehitysprojekteja, joita pääsemme työstämään ja toteuttamaan yhteistyössä oman väen ja asiakkaiden kanssa”, Jolma kertoo ja jatkaa:

 

”Innokkaalla on todella hyvä yhteishenki ja yhteen hiileen puhaltamisen meininki, mikä on vaikuttanut positiiivisesti kokemukseeni uutena työntekijänä talossa.”

 

Jolma kertoo Innokkaassa kiehtoneen erityisesti talossa suunniteltavien ja valmistettavien laitteiden käyttötarkoitukset ihmisten elämänlaadun parantamisessa, yrityksen referenssit sekä alan runsas kasvupotentiaali.

 

”Uskon vahvasti siihen, että Innokas on yrityksenä hyvässä positiossa tulevaisuuden kasvua ajatellen. Projektipäällikön roolissa onnistumisen mittareita ovat muun muassa asiakastyytyväisyys, projektien kannattavuus sekä projekteja toteuttavan tiimin työtyytyväisyys. Uskonkin siihen, että näissä onnistuessamme pääsemme yhdessä tiimini kanssa omalta osaltamme vaikuttamaan suoraan Innokkaan kasvun jatkumiseen myös tulevaisuudessa”, hän päättää.

 

Jolman pääasiallinen työpiste sijaitsee Innokkaan Kempeleen toimipisteellä.

 

Uusia osaajia myös ohjelmistokehityksessä ja -testauksessa

 

Ohjelmistojen määrä lääkintälaitteissa kasvaa jatkuvasti. Tämän vuoksi alalla toimijoiden täytyy kyetä  kehittämään tulevaisuudessa yhä monimutkaisempia ja laajempia ohjelmistoja, joita on helppo ylläpitää ja testata ja jotka vastaavat asiakkaiden sekä viranomaisten kasvaviin vaatimuksiin. Siksi myös Innokkaan Design Studiossa halutaan panostaa sekä ohjelmistosuunnittelun että –testausosaamisen jatkuvaan kehittämiseen muun muassa rekrytointien kautta.

 

Tuoreimmat rekrytoinnit Innokkaan ohjelmistokehitys- ja testaustiimissä ovat hyvinvointiteknologian insinööri Nina Salmu sekä biolääketieteen DI-tutkintoaan viimeistelevä Atiq Mahmud. Mahmud liittyi Innokkaan tiimiin ohjelmistokehityksen harjoittelijana opintojensa ohessa. Salmu työskentelee puolestaan ohjelmistotestausinsinöörinä.

 

”Käytännössä teen ohjelmistojen tuotekehitys- ja verifikaatiotestausta sekä tarvittaessa testisuunnitelmien päivityksiä. Myöhemmin keväällä hyppään mukaan uuteen asiakasprojektiin, jolloin pääsen rakentamaan projektikohtaisia SW- ja HW-testauskäytäntöjä alusta alkaen”, Salmu kertoo.

 

Hän siirtyi Innokkaalle Thermo Fisher Scientificilta, jossa hän toimi verifiointi- ja validointi-insinöörinä lääkintälaitteiden parissa. Salmu kertoo olevansa innoissaan mahdollisuudesta jatkaa alan ohjelmistotestaukseen liittyvien tehtävien parissa muutettuaan pääkaupunkiseudulta takaisin kotikaupunkiinsa Ouluun.

 

”Kun liittyy uutena työntekijänä yritykseen ja projektiin, on helpompi havaita kehittämiskohteita, kun aivot eivät toimi niin kutsutusti autopilotilla. Uskonkin pystyväni hyödyntämään aiempaa osaamistani Innokkaan testausprosessien kehittämiseksi entisestään”, Salmu pohtii ja jatkaa:

 

”Medical-alalla laatu on kaiken toiminnan ydin ja yksi ohjelmistotestauksen tarkoituksista onkin varmistaa laatukriteerien täyttyminen laitevaatimusten osalta. On tärkeää, että ongelmat löytyvät ja että ne saadaan korjattua ennen kuin tuote päätyy asiakkaalle tai loppukäyttäjälle – minkä vuoksi näenkin roolini osana Design Studiomme toimintaa tärkeänä. Olen todella innoissani tästä mahdollisuudesta päästä liittymään Innokkaan osaavaan tiimiin!”

 

Ohjelmistokehitys- ja testausosaajien sekä uuden projektipäällikön lisäksi Innokkaan suunnittelutiimiin ovat alkuvuoden aikana liittyneet mekaniikkasuunnittelija Antti Lämsä (kone- ja tuotantotekniikan insinööri) sekä sähkötekniikan DI-tutkintoaan viimeistelevä Joonas Leskinen (elektroniikkasuunnittelija).

Picture of Elina Rautiola
Kirjoittaja Elina Rautiola
Head of Marketing and Communications
News