Innokas Medicalin toimitusjohtaja Janne Kostamo: "Strategiatyöllä tähdätään kansainvälistymisen ja kasvun jatkuvuuteen.”

Uutiset & Ajankohtaiset | Innokas

Innokas Medicalin uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin eMBA, tuotantotalouden diplomi-insinööri sekä konetekniikan insinööri Janne Kostamo. 50-vuotias Kostamo siirtyi Innokkaan palvelukseen tammikuun alussa Pharmia Oy:sta, jossa hän toimi toimitusjohtajan tehtävässä vuodesta 2018 alkaen. Hän kertoo Innokkaalla käynnistettävän strategiatyön tähtäävän kansainvälistymisen ja kasvun jatkuvuuden turvaamiseen.

 

”Olen viihtynyt Innokkaalla erinomaisesti. Ensimmäiset kuukaudet ovat menneet nopeasti mielenkiintoisten ja vaihtelevien kiireiden parissa. Innokkaan laaja-alainen asiantuntemus sekä vahva laatuajattelu, joka kulkee läpi organisaation, ovat tehneet minuun lähtemättömän vaikutuksen näinkin lyhyessä ajassa”, Kostamo kertoo ensimmäisistä kuukausistaan Innokkaalla.

 

Hän siirtyi Innokkaalle Pharmia Oy:sta, joka on n. 100 henkeä työllistävä ravintolisien sopimusvalmistukseen ja CE-merkittyjen tuotteiden kehittämiseen, tuotantoon ja kaupallistamiseen keskittynyt yritys. Ennen Pharmiaa Kostamo on työskennellyt Miratel Oy:ssä useissa johtotason tehtävissä valmistuksen, suunnittelun ja digitaalisten sairaalaympäristöjen ja -ratkaisuiden parissa. Ascomin ostettua Miratelin, Kostamo työskenteli yrityksen Suomen ja Baltian yksiköiden toimitusjohtajana sekä konsernin liiketoiminnan kehitystehtävissä. Hän kokee, että erityisesti hänen pitkäaikainen johtamiskokemuksensa B2B-ympäristössä sekä aikaisempi kokemus suunnittelusta, valmistuksesta ja digitaalisista sairaalaympäristöistä ja -ratkaisuista tulevat tukemaan häntä uusien haasteiden parissa Innokkaalla.

 

”Myös terveysteknologia käy parasta aikaa toimialana läpi murrosvaihetta digitalisaation myötä. Suuntaus on ollut viime vuosina suhteellisen selkeä ohjelmistojen ja digitaalisten ratkaisujen vallatessa lääkintälaitteiden rinnalla alaa. Uusien ratkaisujen myötä voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä sekä auttaa terveydenhoidon ammattilaisia päätöksenteossa”, Kostamo pohtii ja jatkaa:

 

”Näen, että erityisesti data-analytiikalla, koneoppimisella ja laitteisiin lisättävällä älyllä tulee olemaan merkittävä rooli siinä, miten sairauksia ennaltaehkäistään ja hoidetaan tulevaisuudessa. Kun yhtälöön lisätään vielä terveysteknologia-alaa säätelevät regulaatiot, on käsillämme hyvin monimutkainen mutta mielenkiintoinen kokonaisuus - jossa myös me Innokas Medicalilla haluamme ehdottomasti olla mukana.”

 

Reguloidun lääkintälaite-softan sekä digitaalisten ratkaisujen kehittäminen vaatiikin yrityksiltä vankkaa osaamista – mutta myös osaamisen jatkuvaa ylläpitämistä sekä kehittämistä. Pysyäkseen toimialan kehittymisen aallonharjalla myös tulevaisuudessa, on Innokkaalla panostettu voimakkaasti tämän kompetenssialueen kehittämiseen ja tiimin kasvattamiseen osana Design Studion kehitystyötä.

 

”Elektroniikka- ja mekaniikkainsinöörien, käytettävyys- ja ohjelmistosuunnittelijoiden, laatu- ja regulaatioasiantuntijoiden sekä projektipäälliköiden lisäksi Innokkaan Design Studion kompetenssipoolista löytyy tänä päivänä myös mm. data-analytiikkaosaajia. Asiantuntijoiden rekrytointeja on tehty trendit ja asiakastarpeet huomioiden, ja kehitystyö tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa”, Kostamo kertaa.

 

Valmistuspalvelut edelleen yksi Innokkaan kivijaloista

 

Suunnittelupalveluiden sekä digitaalisten terveydenhoidon ratkaisuiden kehittämisen rinnalla myös Innokkaan valmistuspalvelut ovat vuosien varrella monipuolistuneet ja kehittyneet. Tänä päivänä Innokas valmistaa asiakkailleen lääkintälaitteita jo kolmella eri tehtaalla aina piirikorttituotannosta loppukokoonpanoon ja -testaukseen saakka.

 

”Tehtaillamme työskentelee todella motivoitunut, sitoutunut ja osaava henkilökunta, joka yhdessä johdon ja tehtaanvetäjien kanssa on toteuttanut erilaisia tuotannon kehityshankkeita viime vuosien aikana”, Kostamo kertoo ja jatkaa:

 

”Tuotantotoiminnan kehittäminen esimerkiksi Lean-menetelmien tehokkaamman sisäänajamisen kautta on tuonut mukanaan entistäkin parempaa laatua, asiakaslähtöisiä ja joustavia toimintatapoja sekä kokonaistehokkuutta.”

 

Vaikka iso osa Innokkaan liikevaihdosta tulee edelleen tänäkin päivänä valmistuspalveluista, nähdään sekä suunnittelu- että laatupalvelut strategisesti yhtä merkittävinä kivijalkoina Innokkaan toiminnassa.

 

”Ainutlaatuisuutemme piilee kokonaispalvelutarjoamassamme, joka valmistus- ja elinkaarenhallintapalveluiden lisäksi sisältää monipuoliset suunnittelupalvelut sekä vahvan asiantuntemuksen laatu- ja regulaatioasioissa. Innokkaan konsepti on ylivertainen yrityksille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista kumppania tuotteidensa eri elinkaaren vaiheisiin”, Kostamo pohtii.

 

Strategiatyöllä tähdätään kansainvälistymisen ja kasvun jatkuvuuteen

 

Innokkaan tarinaa on kirjoitettu jo vuodesta 1994. Vuosien saatossa Innokas on kasvanut yrityksenä merkittävästi – niin asiakasmäärässä, liikevaihdossa kuin myös henkilöstön koossa mitattuna.

 

”Tänä päivänä tuotannon eri tehtävissä työskentelee jo noin 120 osaajaa, ja suunnittelutiimikin on kasvanut yli 50 tekijän kokoiseksi joukoksi. Kasvumme kumpuaa Innokkaan pitkäjänteisestä ja asiakaskeskeisestä työstä, minkä ansiosta olemme onnistuneet saavuttamaan luotettavan toimijan aseman terveysteknologia-alan yhteisössä”, Kostamo pohtii.

 

”Vaikka kulunut koronavuosi toi omat haasteensa myös Innokkaan liiketoimintaan, pääsimme viime vuonna liikevaihdollisesti uuteen ennätykseemme - noin 33 miljoonaan euroon - mikä tarkoittaa noin 6 prosentin kasvua edellisvuodesta. Skandinaviset asiakkaamme Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta tuovat Innokkaan liikevaihdosta tänä päivänä jo noin 29 prosenttia, mikä osoittaa positiivisia merkkejä viime vuosien kansainvälistymisponnisteluidemme osalta”, Kostamo kertaa.

 

Tulevaisuuden kasvutavoitteita silmällä pitäen Innokas tulee uusimaan kuluvan vuoden aikana strategiaansa. Kostamo näkee, että henkilöstön kanssa yhteisesti luotavan strategian toteuttaminen sekä toiminnan jatkuva edelleen kehittäminen tulevat auttamaan Innokasta saavuttamaan asetettavat tavoitteet. Myös ala itsessään luo loistavat lähtökohdat sille, että yrityksen tavoitetila näkyy Innokkaan jokapäiväisessä tekemisessä.

 

”Saavuttaaksemme kasvutavoitteemme tulemme keskittymään strategiamme uudistamiseen kuin myös investoimaan organisaatiomme sekä prosessiemme edelleen kehittämiseen. Medical-osaamisemme kehittäminen laatu- ja viranomaisasioiden osalta on myös tähtäimessämme - tavoittelemme selkeää alajohtajan asemaa Skandinaviassa”, Kostamo kertoo ja jatkaa:

 

”Terveysteknologia on kasvava ala, jolla on suuri merkitys koko ihmiskunnalle: missiomme on auttaa ihmisiä elämään parempi ja pidempi elämä tuottamalla laadukkaita terveysteknologia-alan tuotteita, ratkaisuja sekä palveluita. Tämä on asia, joka motivoi meitä joka päivä kohti vuoden yhteisiä tavoitteitamme; joka päivä töihin tullessamme saamme tuntea tekevämme oikeasti tärkeää ja merkityksellistä työtä.”

Picture of Elina Ihme
Kirjoittaja Elina Ihme
Head of Marketing and Communications
News